Իմ քաղաքս

Քանի մը խօսք, քանի մը պատկեր, քիչ մըն ալ ձայն բաւարար ե՞ն քաղաք մը ներկայացնելու համար։ Թերեւս ոչ, թերեւս այո, թերեւս քիչ մը։ Քաղաք մը ի՞նչ կը նշանակէ անոր ներկայ կամ անցեալի բնակիչներուն համար։

Հալէպ