Համով հոտով բաներ

Այս աշխատանոցը պատրաստուած է մասնակից երեխաներուն գծագրութիւններով եւ ձայներով։ Երեխաները քով քովի եկած են եւ խաղալով, քիչ մըն ալ օգնութիւն առնելով, պատրաստած են այս տեսերիզները։

Երեխաները կը խնդան
Ցորենը
Փոքրիկ իշխանը