անբարբառ բառեր

Loading

անցեալիդ
կռնակդ դարձուցած
ապագայիդ
աչքերդ փակած
կը ներկայանաս
մնջախաղով
բառերդ
բերնիդ մէջ
բանտարկած

փորձեցիր փոխել
աշխարհը այս
սակայն
ցաւօք սրտի
չյաջողեցար

փորձեց փոխել քեզ
աշխարհը այս
սակայն
ով զարմանք
ձախողեցաւ

ահաւասիկ
այս աշխարհը եւ դուն
դէմ դիմաց կանգնած
ինք վրադ կը խնդայ
իսկ դուն՝ իր վրան

նաւարկեցիր անվերջ
ու կը նաւարկես տակաւին
հասնելու այն քարափին
որ կը գտնուի
հորիզոնէն անդին

նաւարկեցիր անվերջ
ու կը նաւարկես տակաւին
հասնելու այն քարափին
որ կը գտնուի
միշտ հեռացող
հորիզոնէն անդին

նաւարկեցիր անվերջ
ու կը նաւարկես տակաւին
հասնելու այն քարափին
հայեացքդ միշտ
հեռացող հորիզոնին
անգիտակից
թէ ա΄յս է կեանքը
ալիքներուն մէջ
առանձին

ու ապրեցաք միասին
երազդ եւ դուն
հաւատարիմ
մէկը միւսին

ինք մնաց
մի΄շտ երազ
իսկ դուն չմնացիր
առանց երազի

գծանկար՝ արեւիկ