Մեծ Կոմիտաս

Մեծ Կոմիտաս

Պար կը պարեմ պար չի լինիր Եար կը սիրեմ եար չի լինիր
Ի վերջոյ

Ի վերջոյ

Եւ ինչ որ մնաց քեզի այս աղուոր Ճամբորդութենէն...