Զանակ

Զանակ

Կը ճիւղաւորուին, ոսկէ փոշի ու փրփուր, զանակ - զանակ ու կորաւոր