քանի մը բառ

քանի մը բառ

քալէ կ’ըսեն ու կը քալէ ամբոխը անփոփոխ առանց քեզի
ի վերջոյ

ի վերջոյ

քալէ կ’ըսեն ու կը քալէ ամբոխը անփոփոխ առանց քեզի
Հերիքնազ

Հերիքնազ

Իրեն մնաց միայն ա΄յն ինչ որ սրտին մէջ էր պահած
Ղազարոս

Ղազարոս

Թէյը թունդ էր, սուրճը հիլով, իսկ օղին անիսոնով
Տիկին Հռիփսիկ

Տիկին Հռիփսիկ

ոչ ասկէ կը քաշուէր ոչ ալ անկէ սակայն ինք ասոր անոր ըսելիք չունէր
Մարտիրոս

Մարտիրոս

մէյ մը աջ նայեցաւ Մարտիրոս մէյ մըն ալ ձախ ու հասկցաւ թէ միս մինակ էր աս աշխարհին վրայ
Տիկին Պիաթրիս

Տիկին Պիաթրիս

փնտռեց Տիկին Պիաթրիս փնտռտեց ամեն տեղ փնտռածը ի՞նչ էր ինքն ալ չէր գիտեր