Մարտիրոս՝ երէկ եւ այսօր

Մարտիրոս՝ երէկ եւ այսօր

երկար ապրիլ . որոշեց . Մարտիրոս . որ աս աշխարհէն . վաղաժամ մեկնողներուն . վկայել կարենար . թէ վերջը . լա΄ւ պիտի ըլլար
Տիկին Հռիփսիկ

Տիկին Հռիփսիկ

ոչ ասկէ կը քաշուէր ոչ ալ անկէ սակայն ինք ասոր անոր ըսելիք չունէր
Տիկին Պիաթրիս

Տիկին Պիաթրիս

փնտռեց Տիկին Պիաթրիս փնտռտեց ամեն տեղ փնտռածը ի՞նչ էր ինքն ալ չէր գիտեր
Մարտիրոսներ

Մարտիրոսներ

մէկիկ մէկիկ մազերը փետեց Մարտիրոս ապա նստաւ հանգիստ գլուխը քերեց` ճաղատ գլուխը