Սէր եւ ատելութիւն

Սէր եւ ատելութիւն

մինակը կը քալէր փողոցներէն, արահետներէն, կը ժպտար տղուն, օդին մէջ անոր ձեռքը կը բռնէր, կը պարէր հետը եթերին մէջ, ու կը շշնջար. -Կը սիրեմ քեզ, շատ կը սիրեմ...
Ե՛ս քովդ կու գամ

Ե՛ս քովդ կու գամ

Հիմա ինք զինուորական համազգեստով էր, արդէն մարզուած էր եւ դէպի ռազմաճակատ կ'երթար