Դիմակահանդէս

Դիմակահանդէս մըն է։ Sունէն արագ կը գտնենք առարկայ մը որ քառակուսի է, ետքը ուրիշ մը որ եռանկիւն է, ապա կլոր եւ վերջապէս բազմանկիւն: Ահաւասիկ գիտենք ձեւերուն անունները, հիմա կրնանք դիմակները շինել: Ամէն մէկս կ՚որոշենք թէ ինչ ձեւի դիմակ մը կ՚ուզենք… Յաջորդ հանդիպումին կը սկսինք պատրաստել աչքերը, քիթը, ականջը եւ ահաւասիկ այլեւս գիտենք դէմքի մասերուն անուններն ալ։ Քիչ մըն ալ մեր անունները գրենք, առաջին տառ, վերջին տառ եւ մէջտեղէն տառ մը, եւ այս տառերով զարդրենք մեր դիմակները։

Անուշ Փիլաֆեան կ՚աշխատի երեխաներու հետ, զանազան խաղ-միջոցներ ունի հաճելի դարձնելու համար հայերէնով աշխատիլը։ Այս աշխատանոցը ըրած է աղուոր բաներուն հետ համագործակցութեամբ։

Անուշ Փիլաֆեան
Յարութ
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Սոֆիա
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Ստեփան
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Վազգէն
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։
Նիքոլաս
Մաս կը կազմէ Դիմակահանդէս աշխատանոցին։